top of page

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Α.Μ.Κ.Ε ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Έγινε ενημέρωση: 29 Μαρ 2022

«Κάτω από το Τοπίο: Συμμετοχικές επεμβάσεις για την προστασία και ανάδειξη του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της Θηρασιάς»

Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ


Η Α.Μ.Κ.Ε. Περιοδεύον Εργαστήριο για τις Παραδοσιακές Τεχνικές Δόμησης – Μπουλούκι είναι συντονιστής δικαιούχος του έργου με τίτλο «Κάτω από το Τοπίο: Συμμετοχικές επεμβάσεις για την προστασία και ανάδειξη του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της Θηρασιάς», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π., στο πλαίσιο του προγράμματος «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες του Πράσινου Ταμείου».


Συνοπτική παρουσίαση του έργου

Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Πρόγραμμα: Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες

Άξονα προτεραιότητας: A3. Αναβάθμιση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: από 16/8/2021 έως 31/3/2022

Εγκεκριμένος προϋπολογισμός: 49.795,00€Αντικείμενο του έργου είναι η διεξαγωγή πρότυπου έργου συμμετοχικής αποκατάστασης στον υπόσκαφο οικισμό της Αγριλιάς, στη Θηρασιά (Αιγαίο), μέσω επαγγελματικής μαθητείας νέων τεχνιτών της περιοχής και με τη συμμετοχή πολιτών.


Με στόχο την αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια πέντε εβδομάδων θα αποκατασταθεί και αναδειχθεί ένα σύνολο οικιστικής οργάνωσης και διαχείρισης του νερού που αποτυπώνει την άρρηκτη σχέση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος: το κεντρικό λιθόστρωτο καλντερίμι και δύο στέρνες ενσωματωμένες στη διαδρομή. Τα επιμέρους μέρη του συνόλου συνιστούν τεκμήρια μιας παραδοσιακής οικοδομικής τεχνολογίας που περιλαμβάνει την ξερολιθική δόμηση, τη δημιουργία υπόσκαφων κατασκευών και την παρασκευή στεγανωτικών κονιαμάτων με τα τοπικά ηφαιστειακά υλικά.


Το έργο αξιοποιεί επιπρόσθετα την έρευνα, την τεχνική κατάρτιση και τη συμμετοχή των πολιτών ως τα μέσα για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και την ολοκληρωμένη διαχείριση του χώρου και των κατασκευών υπό το πρίσμα των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων.


Διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις:

Φάση Ι: Υλοποίηση πρότυπου συμμετοχικού έργου αποκατάστασης μέσω επαγγελματικής μαθητείας νέων τεχνιτών από τη Θήρα και τη Θηρασιά στις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης, για την αναζωογόνηση της τοπικής μαστορικής γνώσης.

Φάση ΙΙ: Δημιουργία Οδηγού καλών πρακτικών για τα τοπικά υλικά και τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους σε έργα αποκατάστασης και σύγχρονες κατασκευές της περιοχής. Ο οδηγός θα αναπτυχθεί με βάση την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της ΑΜΚΕ Μπουλούκι, την πρακτική εμπειρία της Φάσης Ι και σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π.

Φάση ΙΙΙ: Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, καθώς και διάχυσης της παραγόμενης γνώσης στην επιστημονική και τεχνική κοινότητα, και ευρύτερα στην κοινωνία.Με χαρά ανακοινώνουμε ότι στις 23 Αυγούστου ξεκίνησε το έργο αποκατάστασης μέσω επαγγελματικής μαθητείας, το οποίο συνίσταται:

  • στην επιδιόρθωση συνολικά 200 τ.μ του κεντρικού ξερολιθικού καλντεριμιού της Αγριλιάς, από την είσοδο του οικισμού εώς το ύψος που οδηγεί στην Παναγία του Λαγκαδιού που αποτελεί τη μεγαλύτερη εκκλησία του νησιού και ένα τοπόσημο για τους κατοίκους διαχρονικά. Οι εργασίες επιδιόρθωσης περιλαμβάνουν τον καθαρισμό από βλάστηση, τη συμπλήρωση με πέτρα όπου απαιτείται και την τμηματική ανακατασκευή του ξερολιθικού καταστρώματος ανάλογα με το βαθμό φθοράς.

  • σε εργασίες συντήρησης δύο υπόσκαφων στερνών συλλογής ομβρίων υδάτων που βρίσκονται στην αρχή της διαδρομής του μονοπατιού, συνολικού όγκου η καθεμία 30 κ.μ. Οι εργασίες σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνουν τον καθαρισμό των στερνών από τα φερτά υλικά και τη βλάστηση, την καθαίρεση όλων των σαθρών κομματιών επιχρίσματος και τη συμπλήρωση με νέο κατάλληλο και συμβατό κονίαμα.

Οι παραπάνω εργασίες αποκατάστασης θα υλοποιηθούν σε πέντε (5) εβδομάδες, έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2021. Έξι (6) νέοι τεχνίτες από τη Θήρα και τη Θηρασιά θα μαθητεύσουν στις παραδοσιακές τεχνικές ξερολιθικής δόμησης και στην εφαρμογή θηραϊκών κονιαμάτων υπό την καθοδήγηση τριών (3) έμπειρων μαστόρων-εκπαιδευτών, δύο εκ των οποίων είναι, επίσης, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής.


Το εν λόγω έργο αποτελεί τον πυρήνα του πολυσχιδούς εγχειρήματος της Α.Μ.Κ.Ε. Μπουλούκι, με τίτλο «Κάτω από το τοπίο: Θηρασιά 2021-2022», που περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, οι οποίες ξεκίνησαν στις αρχές του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την άνοιξη του 2022.


Το «Κάτω από το Τοπίο: Θηρασιά 2021-22» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Θήρας και την Κοινότητα Θηρασιάς, το Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών του Ε.Μ.Π, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, το Εργαστήριο Λίθος της Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του ETH Zurich.


Υλοποιείται μέσα από ένα σχέδιο πολύ-χρηματοδότησης το οποίο περιλαμβάνει δωρεές και επιχορηγήσεις από το The J.M. Kaplan Fund, το Πράσινο Ταμείο, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλους φορείς, καθώς και γεναιόδωρες εταιρικές χορηγίες.


Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε το εγχείρημα μέσα από τη σελίδα el.underthelandscape.net/ και να μείνετε συντονισμένοι για τις ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν!


157 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Komentarze


bottom of page