ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΟ


 Ένα τρίπτυχο δράσεων για τη δραστικότητα των τόπων σε μια εποχή επάλληλων κρίσεων, που λαμβάνει χώρα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Σαντορίνης.

UNDER THE LANDSCAPE